Singsaker Skole

Singsaker Skole

Flisarbeider

Vi har utført flisarbeider ved de nye toalettene på Singsaker Skole.

Spesifikasjoner