Norservice

Norservice

Mur, flis og pussarbeider

Arbeid utført hos Norservice i Jarleveien, Trondheim.

Spesifikasjoner

  • Mur
  • Flis
  • STO puss-system